Godkännande av villkor

Dessa villkor reglerar din ansökan hos AB Jämtland. Du behöver godkänna AB Jämtlands allmänna villkor för att kunna vara en del av tävlingen.1. Personuppgifter

1.1. När du lämnar din ansökan lämnar du samtidigt samtycke till att AB Jämtland hanterar och lagrar din information. AB Jämtland hanterar din information i enlighet med bestämmelserna i GDPR.
1.2. När du lämnar din ansökan samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din ansökan och därigenom ditt medverkande i tävlingen. Exempel på sådana uppgifter är ditt personnummer, telefonnummer och din e-postadress, samt information om din idé. Vi samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna hantera din ansökan.
1.3. De personuppgifter vi samlar sparas i vår ansökningsdatabas i fem år.
1.4. För att kunna fullgöra din ansökan, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi delar enbart personuppgifter med dessa i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.
1.5. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål.


2. Kommunikation

Genom att godkänna villkoren samtycker du till att ta emot meddelanden som rör din ansökan från AB Jämtland. Det innebär att vi skickar e-postmeddelanden till den e-postadress som du angav när du registrerade dig, eller kontaktar dig via det telefonnummer du angivit. Dessa meddelanden rör ansökningsprocessen.


3. Ansökan

3.1. Du måste vara 18 år och myndig för att kunna delta i tävlingen.
3.2. Det är enkelt att delta. Du behöver bara beskriva dig och din idé.
3.3. Under urvalsprocessen förbehåller sig AB Jämtland rätten att genomföra en kreditupplysning för att bedöma din kreditvärdighet.
3.4. Du kan när du så önskar avsluta din ansökan och därigenom även ditt tävlingsdeltagande.

4. Vinsten

Vinnaren får ett registrerat aktiebolag inklusive insatsen. Eventuell skatt på vinsten av aktiebolaget betalas av vinnaren.


5. Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

6. Övrigt

Vi utvecklar kontinuerligt tävlingen och förbehåller oss därför rätten att göra ändringar från tid till annan i tävlingsformatet.